Dzierżawa kserokopiarek - Warszawa

Informacje ogólne o dzierżawie

 • Umowa cywilno-prawna dwustronnie zobowiązująca i wzajemna, polegająca na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy.
 • Istotą dzierżawy jest to, że wydzierżawiający na oznaczony czas oddaje dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków, w zamian za co dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz.

Na jakich zasadach następuje dzierżawa kserokopiarek

 • Okres dzierżawy – od 12 miesięcy.
 • Odpłatność: miesięczna rata dzierżawna oraz opłata za wykonane kopie od 0,03pln netto.
 • Płatności w cyklach miesięcznych.
 • Dostawa, instalacja i szkolenie w cenie dzierżawy.
 • Urządzenie zastępcze na czas awarii.
 • Brak kaucji.
 • Brak weksla.

Korzyści z dzierżawy dla Klienta

 • Bezinwestycyjny zakup usług umożliwiający dostęp do najnowszej technologii, urządzeń i serwisu.
 • Stałe, gwarantowane i przewidywalne koszty utrzymania urządzenia.
 • Łatwe i precyzyjne budżetowanie kosztów.
 • Wymiana starego wyposażenia na nowe po określonym czasie bez dodatkowych inwestycji.
 • Stałe, gwarantowane i przewidywalne koszty utrzymania urządzenia.
 • Łatwe i precyzyjne budżetowanie kosztów.
 • Wymiana starego wyposażenia na nowe po określonym czasie bez dodatkowych inwestycji.
 • Finansowanie usługi z bieżących środków obrotowych.
 • Zmniejszenie podatku dochodowego firmy. Wszystkie koszty obsługi kontraktu są kosztami uzyskania przychodu.
 • Zwiększona płynność finansowa firmy, dzięki rozłożeniu w czasie wydatków związanych z nabyciem i posiadaniem urządzenia.
 • Przeniesienie odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie urządzeń na dostawcę.
 • Zwiększenie efektywności pracy.
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów.
 • Poprawa komfortu pracy – nowy sprzęt, regularnie konserwowany, itp.
 • Zwiększenie prestiżu firmy użytkującej nowoczesne urządzenia.

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.